Trans4mind
Trans4mind HU
A TRANS4MIND.COM, A VILÁG VEZETŐ INTERNETES SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ PORTÁLJÁNAK PARTNERE

30. A pozitív hozzáállás

A következő három idézet a szívemből szól, a saját gondolataim és szándékaim alapja jelenleg a személyes és a világban zajló eseményekkel kapcsolatban. Úgy érzem, ez a pozitív megközelítést a szeretet erősíti, mely lényünk természete, és hatékonyan segít a béke és a boldogság megteremtéséhez. Az alternatívát - az ellenállás, ítélkezés, kibékíthetetlen ellentétek és a gyűlölet alkalmazása - a félelem irányítja, s ez az ember lényegének megtagadása, azt erősíti, amit ellenzünk.

(1)

Peace Pilgrim állítja ...

"Munkám során a pozitív megközelítést választottam. Sosem gondolok magamra, úgy, hogy valami ellen tiltakozom, hanem a harmonikus élet mellett tanúskodom. Aki valami mellett tanúskodik, megoldást ad. Akik valami ellen tanúskodnak, általában nem; ők azzal töltik az időt, ami rossz, bírálaskodáshoz és kritikához folyamodnak, sőt néha még sértegetnek is. Természetesen a negatív megközelítés káros hatással van arra, aki alkalmazza, míg a pozitív megközelítés jó hatású."

"Amikor egy gonoszt megtámadnak, a gonosz mozgásba lendül. Lehet, hogy gyenge és szervezetlen volt előtte, a támadás meghozza az erejét. Ha nincs támadás, hanem jó hatások érik, nemcsak hogy a gonosz általában elhalványul, de a gonosztevők is megváltoznak. A pozitív megközelítés ösztönöz; a negatív megközelítés feldühít."

"Ha az embereket felmérgesíted, akkor az alacsonyabb szintű ösztöneik szerint cselekszenek, gyakran erőszakosan és irracionálisan. Amikor ösztönzöd őket, a magasabb szintű ösztöneik szerint járnak el, józanul és racionálisan. A harag múlandó, míg az inspiráció néha élethosszig tart."

A háború és az erőszak látszólagos valósága mögött a magasabb valóság a szeretet és a béke. A szeretet energiája a szívünkből jön, de eltérül, ha a félelmeinkre figyelünk, ami akkor jelentkezik, ha nem vesszük figyelembe a valóságot és a saját részünket ennek a valóságnak a megteremtésében. Mert igenis mi alkotjuk meg élettapasztalatainkat. Ez egy magas szintű szellemi nézőpont, fel kell felismernünk a felelősségünket és beépítenünk ezt a tudást a világnézetünkbe és az események megértésébe.

(2)

"Ha van fény a lélekben,
Lesz szépség az emberben.
Ha van szépség az emberben,
Lesz harmónia a házban.
Ha van harmónia a házban,
Rend lesz a nemzetben.
Ha rend van a nemzetben,
Béke lesz a világon."
--Kínai közmondás

Mindannyian szembekerülünk azzal a kérdéssel, hogy hogyan fogjunk hozzá a spirituális nézőpont mindennapi életünkbe való integrálásához. Sok dolog történik, amit nem tudatosan kezdeményezünk. Vannak barátaink és ellenségeink, szeretünk és gyűlölünk. Néhányan a mi oldalunkon állnak, mások ellenünk vannak. A lelki, madártávlati kép - a tudatos kép - azonban azt mutatja, hogy ez a játéka az életünknek olyan valami, amit folyamatosan alkotunk, annak érdekében, hogy gyakorlati tanulságokat tanítsunk magunknak. Létünk állapotát visszatükrözzük a környezetünben, így az tükörként működik. Dolgozunk azon, hogy a Föld-energiáják rezgését magasabb dimenziók felé emeljük, közelebb a forrásunkhoz. Nem csak elszigetelt szigetek vagyunk, célunk egyetemes szintre terjed ki.

Élnünk kell, de ahelyett, hogy a világot egyre áthatolhatatlanabbá tesszük (és félelmeinket és az ellenállásunkat egyre erősebbé) meg kell állnunk egy pillanatra, és emlékeznünk arra, hogy mindannyian magunk teremtjük a valóságot, amit megtapasztalunk, a magasabb énünk erejével. Aztán visszalépnünk, és körülfognunk mindent a jelenlétünkkel. A valóság könnyebb, mint azt gondolhatnánk, és meg tudjuk változtatni az élettapasztalatainkat a nézőpontjaink és rossz beidegződéseink módosításával, hogy közelebb kerüljünk a mi valódi természetünkhöz - amely minden esetben szerető és nem ítélkező.

A személyes felismerések, amelyekre rájöttem, megerősítik ennek a spirituális szempontnak az igazát, azt, hogy tényleg mi alkotjuk meg az életünket és a helyzeteket a meggyőződéseink alapján. Gyakran leginkább a tudatalatti és elfojtott rossz beidegződéseink határozzák meg a belső konfliktusainkat és félelmeinket, és az igazi lényünk szem elől tévesztését eredményezik. Vannak módszerek és eszközök ezek feltárására és a lényegünk megvalósítására -, ami mindvégig ott van - így tudjuk tudatosan megalkotni a valóságunkat a szerető természetünkkel összhangban.

Valójában a folyamat egyszerűen szólva: újra át kell nézni és eltakarítani a hamis feltevéseinket és fixa ideáinkat objektív fényt és becsületességet sugározva. Útmutatónk ebben a folyamatban a szeretet. Erre mindannyian képesek vagyunk.

(3)

"A baj (tudatlanság) olyan, mint egy árnyék - nincs valós saját anyaga, ő egyszerűen a fény hiánya. Nem tudod az árnyékot harccal eltüntetni, azzal, hogy rátaposol, körbekeríted, sem bármely más érzelmi vagy fizikai ellenállással. Annak érdekében, hogy az árnyék eltűnjön, fényt kell ragyognod rá." --Shakti Gawain

Tartalom

Könnyebb lenne megérteni és végigcsinálni segítséggel? Jól jönne magyarázat, az, hogy valaki rendszeresen foglalkozzon veled, gyengéd vagy határozott irányítás vagy más segítség? A könyvhöz coachingot ajánlok Skype-on, itt kérj időpontot.