Trans4mind
Trans4mind HU
A TRANS4MIND.COM, A VILÁG VEZETŐ INTERNETES SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ PORTÁLJÁNAK PARTNERE

Kedvenc idézeteim

“Legjobban úgy segítünk másokon, ha bízunk bennük.”

“The best way to help others is to believe in them.” ~ Jessica Ortner


“Csak egyszer csináld meg, amit mások szerint nem tudsz megcsinálni és soha többet nem fogsz odafigyelni a korlátaikra.”

“Do only once, what others think you can not do, and you will never pay attention to their constraints again.”

“Nagy boldogságod közepette ne ígérj senkinek semmit. Nagy haragod közepette senki levelére ne válaszolj.”

“Never promise anyone anything in the midst of great happiness. Never answer anybody's letter in the midst of great anger.” ~ Kínai közmondás

“Elméd legyen nyitott mindenre, de ne ragadjon le sehol.”

“Have a mind that is open to everything but attached nowhere.”
~ Wayne Dyer

„Ne higgy el mindent, amit gondolsz!”

„Don’t believe everything you think!”
~ Wayne Dyer


“Ha másra vagy máskorra várunk, nem fog megváltozni semmi. Mi vagyunk azok, akikre várunk. Mi vagyunk az a változás, amit keresünk.”

“Change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones we've been waiting for. We are the change that we seek.” ~ Barack Obama


“Egy új nap olyan, mint egy új vászon, tőled függ, mit festesz rá.”

“A new day is like a new canvas, it’s up to you what you paint on it.”
~ Riszt Orsolya


“Sose beszélj haraggal, sose cselekedj félelemből, sose válassz türelmetlenségedben, hanem várj ... és a nyugalom eljön.”

“Never speak out of anger, never act out of fear, never choose from impatience, but wait... and peace will appear.” ~ Guy Finley


“Van, hogy valaki nagy hatással van ránk azzal, amit mond és van, hogy valaki ugyanolyan nagy hatással van ránk azzal, hogy nem szól.”

“Sometimes one creates a dynamic impression by saying something, and sometimes one creates as significant an impression by remaining silent.” ~ Dalai Lama


“A tanulás kincs, mely mindenhova követi a tulajdonosát.”

“Learning is a treasure that follows the owner everywhere.” ~ Kínai közmondás

“Amikor a tanítvány kész rá, a tanár megjelenik.”

“When the student is ready the teacher will appear.”

“Az a tény, hogy valaki mond valamit, nem jelenti azt, hogy az igaz. Nem jelenti azt, hogy hazudik, de nem jelenti azt, hogy az igaz.”

“The fact that someone says something doesn't mean it's true. Doesn't mean they're lying, but it doesn't mean it's true.”
~ Carl Sagan, csillagász

“Az igazi művészet a beszélgetés során nemcsak az, hogy jókor mondj jót, hanem az is, hogy egy csábító pillanatban kimondatlanul maradjon az, ami értelmetlen.”

“The real art of conversation is not only to say the right thing at the right time, but also to leave unsaid the wrong thing at the tempting moment.” ~ Barry Neil Kaufman


“A bölcs ember azért beszél, mert van mondanivalója; a bolond azért, mert mondania kell valamit.”

“Wise men speak because they have something to say; fools because they have to say something.” ~ Platon


“Úgy élj, mintha holnap meghalnál. Úgy tanulj, mintha örökké élnél.”

“Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.” ~ Mahatma Gandhi


“Tégy meg minden jót, amire képes vagy, és tedd olyan csendben, amennyire csak lehetséges.”

“Do all the good you can, and make as little fuss about it as possible.” ~ Charles Dickens


“Tudlak szeretni anélkül, hogy ragaszkodnék hozzád.”

“I can love you without being attached to you.” ~ Dr Wayne Dyer


“Ne kritizálj, inkább használd fel, ha téged bírálnak.”

“We need to use judgment, not make judgment.”

“Az egyéniség nem tűri a lélek rabságát, s belehal a szolgaságba. Ezzel szemben a szolgalélek nem tud élni a szabadsággal, és újabb rabságba, szolgaságba menekül.” ~ Balogh Gyula Bogumil


“Időd véges, hát ne pazarold arra, hogy valaki más életét éled. Ne ess a dogmák csapdájába – azaz ne mások gondolkodásának eredményeit éld. Ne hagyd, hogy mások véleményének zaja elfojtsa a saját belső hangodat. És ami a legfontosabb, legyen bátorságod azt tenni, amit a szíved és a megérzésed diktál.”

“Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma - which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition.”
~ Steve Jobs

“Valójában semmit sem birtokolsz, csak őrzöl egy darabig. S ha képtelen vagy továbbadni azokat, akkor azok birtokolnak téged.
Bármi legyen is a kincsed, úgy tartsd a markodban, mintha vizet tartanál. Mert ha megszorítod, eltűnik. Ha kisajátítod, tönkreteszed. Tartsd szabadon, és örökre a tiéd marad.”
~ Buddha


“Semmi sem jó vagy rossz önmagában, csupán a gondolkodás teszi azzá.”

“There is nothing either good or bad, but thinking makes it so.”
~ William Shakespeare, Hamlet


“Ha tudsz, segíts másokon. Ha nem, legalább ne árts nekik.”

“If you can, help others; if you cannot do that, at least do not harm them.” ~ Dalai Lama


“Azt is meg kell tapasztalnunk, hogy mit NEM akarunk.”

“You have to experience what you don’t want.”
~ Wayne Dyer

“A gazdagság sarokköve, hogy azt csinálod, amit imádsz.”

“Doing what you love is the cornerstone of having abundance in your life.” ~ Wayne Dyer


“Sokkal inkább a választásaink mutatják meg, hogy kik vagyunk valójában, mint a képességeink.”

“It is our choices that show what we truly are, far more than our abilities.” ~ J.K. Rowling

“Az élet a kényelmi zónád szélén kezdődik.”

“Life begins at the end of your comfort zone.” ~ Neale Donald Walsch


“Az igazi művészet a beszélgetés során nemcsak az, hogy jókor mondj jót, hanem az is, hogy egy csábító pillanatban kimondatlanul maradjon az, ami értelmetlen.”

“The real art of conversation is not only to say the right thing at the right time, but also to leave unsaid the wrong thing at the tempting moment.” ~ Barry Neil Kaufman


“A gyermekek olyanok mint a tükör. Ha szeretettel veszik őket körül, ők is szeretetet sugároznak. Ha azonban a szeretet hiányzik, akkor semmit sem tudnak visszaadni.” ~ Anthony de Mello


“Légy, aki vagy és mondd azt, amit érzel, mert azok, akik ezt kifogásolják, nem számítanak és azok, akik számítanak, nem kifogásolják.”

“Be who you are and say what you feel because those who mind don't matter and those who matter don't mind.” ~ Dr. Seuss


“Nincs olyan ruha, amelyik elég nagy ahhoz, hogy bárki elől elrejtse az igazi éned.”

“You cannot find or create a costume big enough to hide your true self from anyone.” ~ Neal Donald Walsh


“Nem a te dolgod, hogy szeress engem. Az az én dolgom.”

“It's not your job to like me - it's mine.” ~ Byron Katie


“Minden, ami haraggal kezdődik, szégyenkezéssel végződik.”

“Whatever is begun in anger ends in shame.” ~ Benjamin Franklin


“Ne búsúlj, hogy végetért, örülj, hogy megtörtént.”

“Don't cry because it's over, smile because it happened.” ~ Dr. Seuss


“A bizalom hegyeket tud megmozgatni. A kétség falakat tud emelni.”

“Amíg elsőbbséget élvez az, hogy megismerjem magam az előtt, hogy a kedvemben járjak, egyik sem megy.”

“Until the wish to know myself comes before the wish to please myself, it's impossible to do either one.” ~ Guy Finley


“Két fülünk és egy szánk van azért, hogy kétszer annyit tudjunk meghallgatni, mint elmondani.”

“We have two ears and one mouth so that we can listen twice as much as we speak.” ~ Epiktétosz (Epictetus), görög filozófus

“Az emberek nagyon igyekeznek javítani a körülményeiken, de nem hajlandóak továbbfejleszteni magukat, ezért gúzsba kötöttek maradnak.”

“Men are anxious to improve their circumstances, but are unwilling to improve themselves; they therefore remain bound.” ~ James Allen


“Semmit nem lehet megtanítani senkinek; csak segíteni tudunk abban, felfedezzék azt önmagukban.”

“We cannot teach people anything; we can only help them discover it within themselves.” ~ Galileo Galilei


“Amint nyitottak vagyunk arra, hogy érezzük az érzéseinket, a szabadság kopogtat az ajtónkon.”

“As soon as we open up to feel our feelings, freedom is knocking at our door. ~ Riszt Orsolya

“Engedd el, különben fogva tart.”

“Let it go, or else it will keep you imprisoned.” ~ Riszt Orsolya



Könnyebb lenne megérteni és végigcsinálni segítséggel? Jól jönne magyarázat, az, hogy valaki rendszeresen foglalkozzon veled, gyengéd vagy határozott irányítás vagy más segítség? Coaching Skype-on: itt kérj időpontot.